Lederskab

I Vejle Oasekirke har vi et lederskab, der varetager den daglige ledelse af menigheden. Ledergruppen består af seks medlemmer fra menigheden, som alle bliver valgt for en 2-årig periode på vores årsmøde. Menighedens præst deltager i ledergruppemøderne. Lederskabet har det overordnede åndelige ansvar for menighedens lære og aktiviteter.

Du kan altid velkommen til at henvende dig til et medlem af ledergruppen med spørgsmål ell. lign.

Præst:

Christina Kjær Preisler
Tlf. 4261 1951
Kontakt til: Gudstjenesten, Diakoni


Formand:

Hans Kristian Jørgensen
Tlf. 2620 3218
Kontakt til: Voksenarbejde


Næstformand:

Helle Rasmussen
mail: hellebrit@gmail.com
Tlf. 2876 6471
Kontakt til: Administration


Øvrige medlemmer:

Anders Elvang
Kontakt til: Gudstjenesten, Base

Bodil Haldrup Rindom
Kontakt til: Diakoni, Gudstjenesten

Vibeke Mølby Obel
Kontakt til: Børn, unge og familier

Gert Langvad
Kontakt til: Bygninger, Voksenarbejde