Lederskab

I Vejle Oasekirke har vi et lederskab, der varetager den daglige ledelse af menigheden. Ledergruppen består af seks medlemmer fra menigheden, som alle bliver valgt for en 2-årig periode på vores årsmøde. Menighedens præst deltager i ledergruppemøderne. Lederskabet har det overordnede åndelige ansvar for menighedens lære og aktiviteter.

Du kan altid velkommen til at henvende dig til et medlem af ledergruppen med spørgsmål ell. lign.

Helle Rasmussen og Louise Yde Nielsen udgør lederteamet, som kan kontaktes på mobil - eller ved sende en samlet mail til alle på

• Helle Rasmussen / 2876 6471
• Louise Yde Nielsen / 2890 4875
• Christina Kjær Preisler (præst) / 4261 1951
• Anders Elvang
• Bodil Haldrup Rindom
• Preben Lund
• Hans Kristian Jørgensen