Lederskab

I Vejle Oasekirke har vi et lederskab, der varetager den daglige ledelse af menigheden. Ledergruppen består af seks medlemmer fra menigheden, som alle bliver valgt for en 2-årig periode på vores årsmøde. Menighedens præst deltager i ledergruppemøderne. Lederskabet har det overordnede åndelige ansvar for menighedens lære og aktiviteter.

Du kan altid velkommen til at henvende dig til et medlem af ledergruppen med spørgsmål ell. lign.

Præst:

Christina Kjær Preisler
Tlf. 4261 1951
Kontakt til: Gudstjenesten, Diakoni, Voksenarbejde, Børn, unge og familier

Lederteam:

Vibeke Obel
mail: 5xobels@gmail.com
Tlf. 5250 4495
Kontakt til: Voksenarbejde

Gert Langvad
mail: familien.langvad@gmail.com
Tlf. 3071 3655
Kontakt til: Gudstjenesten

Øvrige medlemmer:

Anders Elvang
Kontakt til: Gudstjenesten, Børn, unge og familier

Bodil Haldrup Rindom
Kontakt til: Diakoni, Voksenarbejde

Erik Bjerre
Kontakt til: Gudstjenesten, Bygninger

Henrik Choi Nielsen
Kontakt til: Administration