Bliv medlem

Hvis du overvejer at blive medlem i Vejle Oasekirke, så kontakt vores præst eller formand for at høre mere om, hvad det indebærer.


Præst
Christina Kjær Preisler / 4261 1951

Formand
Helle Rasmussen / 2876 6471

Når du i en periode har været med ved gudstjenesterne og de øvrige arrangementer i Vejle Oasekirke, kan du søge om at blive optaget som medlem ved at kontakte formanden eller præsten.

I forbindelse med indmeldelsen møder du formanden eller præsten samt en fra lederskabet og taler om forventninger, menighedens formål og grundlag m.m. Efter samtalen underskriver du en indmeldelsesblanket.