Bliv medlem

Hvis du overvejer at blive medlem i Vejle Oasekirke, så kontakt en fra lederteamet eller vores præst for at høre mere om, hvad det indebærer.


Når du i en periode har været med ved gudstjenesterne og de øvrige arrangementer i Vejle Oasekirke, kan du søge om at blive optaget som medlem ved at kontakte lederteamet eller præsten.

I forbindelse med indmeldelsen møder du en fra lederteamet og præsten for at tale om forventninger, menighedens formål og grundlag m.m. Efter samtalen underskriver du en indmeldelsesblanket.