Kirkelige handlinger

Her kan du se de kirkelige handlinger, vi forestår, og procedurerne omkring dem.

Dåb

Navneloven siger, at et barn skal navngives inden det er 6 måneder gammelt. Navngivningen sker på borger.dk via en navngivningsblanket. Som medlemmer af Vejle Oasekirke kan I få jeres barn døbt ved en af vores gudstjenester. I den forbindelse udsteder vi et dåbsbevis, som I skal aflevere på kirkekontoret i bopælssognet. De tilføjer så dåben i den officielle registrering af barnet. 

Inden dåben har I en samtale med præsten. Ved dåben forpligter forældre og faddere sig til at oplære barnet i den kristne tro - med støtte fra resten af menigheden.

Kommer du til tro som voksen og ønsker at blive medlem af Vejle Oasekirke, kan du ligeledes blive døbt - med mindre du allerede ér døbt.

Konfirmation

Når du skal konfirmeres, anbefaler vi, at du tager selve undervisningen gennem Dansk Oase, der afholder konfirmandlejre for menighederne i menighedsnetværket.

Konceptet hedder KonfiOase. KonfiOase består af tre weekender, hvor du får undervisning i den kristne tro. Her møder du unge fra andre Oase-menigheder, og der er god tid til fællesskab og hygge. Du får derudover en mere individuel oplæring her i kirken, sammen med evt. andre konfirmander her fra menigheden.

Efter oplæringen kan du blive konfirmeret ved en gudstjeneste i Vejle Oasekirke. Forud for gudstjenesten møder du ind sammen med dine forældre med præsten.

Der kan dog også være mulighed for at tage undervisningen på andre måder forud for konfirmationen i Vejle Oasekirke - fx på en anden konfirmandlejr.

Vielse

Hvis I ønsker at blive gift i kirken, er det vigtigt, at I kontakter præsten i god tiden inden vielsen. Som menighed er vi godkendt af Kirkeministeriet og kan søge om tilladelse til at foretage en vielse. Det kræver dog noget tid at få det på plads.

Inden vielsen er der en samtale eller flere med præsten omkring indgåelse af ægteskab.

Begravelse

Indberetning af dødsfald sker normalt af den læge, som udsteder dødsattesten. Anmodning om begravelse kan foretages på borger.dk eller med hjælp fra begravelsesmyndigheden, som er kirkekontoret i bopælssognet. 

Når vi skal holde begravelse i Vejle Oasekirke, foregår det stort set som i Folkekirken. Der er mulighed for at sætte jeres eget præg på højtideligheden i vores kirke. Herefter bliver man begravet - eller urnen nedsat - på en almindelig kirkegård. Hvis man ikke er medlem af Folkekirken, koster det lidt mere at få et gravsted, få gravstedet passet osv., alt afhængig af hvilken kirkegård, der er tale om.
Vejle Oasekirke har oprettet en begravelsesfond til medlemmerne. Den yder et tilskud på op til 10.000 kr. til at dække størstedelen af denne merpris.

Kontakt vores præst, hvis I ønsker hjælp og vejledning til, hvordan du kommer i kontakt med en bedemand.