Fællesskaber for voksne

Omsorgsarbejde

Se en oversigt over vores omsorgsarbejde i brochuren  

Medvandrer

Medvandrergruppen består af: Bodil (som også er kontaktperson), Jonna, Lene, Torben, Karsten, Ruth og Karl Martin. 

Cellegrupper

En cellegruppe er et mindre fællesskab i menigheden. Der er flere forskellige cellegrupper - bl.a. en mandecelle og kvindecelle.

Cellegrupperne vælger selv mødeform og frekvens og indhold i fællesskabet. Fælles for alle grupper er, at vi ønsker at dele liv med hinanden og bede sammen. En cellegruppe kan være stedet, hvor vi læser/hører bibeltekster/prædikener, læser bøger, synger lovsange, lever med i hinandens liv - også rent praktisk - eller øver os i de såkaldt karismatiske færdigheder – nådegaverne.

Er du interesseret i at være med i en cellegruppe, så kontakt Gert Langvad, tlf. 3071 3655.

Undervisning

En hverdagsaften med undervisning, hvor vi har mere tid til at fordybe os i et emne. Nogle gange inviterer vi undervisere udefra, andre gange er det folk fra menigheden, der er på.

Find næste møde i kalenderen.

'Overrask verden' - et samtaleforløb på 10 gange

Onsdag d. 28. september begynder et forløb på 10 gange, hvor vi læser bogen ”Overrask verden” af Michael Frost. I bogen gives der 5 vaner til aktive kristne i mission. Det er vores ansvar at investere i vores relation til Gud, og vi har også fået det ansvar at dele evangeliet med andre. Troen er blevet privatiseret i vores samfund, men giver det mening at snakke om en privat tro på Jesus? Og hvordan kan vi leve et liv i mission – et liv, hvor vi viser Guds kærlighed? Det er nogle af de spørgsmål, vi tager fat på i dette forløb.

Vi begynder kl. 18 med at spise sammen og slutter af kl. 20.30.

Vi bestiller bogen samlet, så den vil være der til opstart. Den koster 95 kr., og så koster det 35 kr. pr. gang for mad.

Vil du vide mere, så kontakt Christina på christina@vejleoasekirke.dk