Fællesskaber for voksne

Omsorgsarbejde

Se en oversigt over vores omsorgsarbejde i brochuren her

Medvandrer

Medvandrergruppen består af: Bodil (som også er kontaktperson), Jonna, Lene, Torben, Karsten, Ruth og Karl Martin. 

Cellegrupper

En cellegruppe er et mindre fællesskab i menigheden. Der er flere forskellige cellegrupper - bl.a. en mandecelle og kvindecelle.

Cellegrupperne vælger selv mødeform og frekvens og indhold i fællesskabet. Fælles for alle grupper er, at vi ønsker at dele liv med hinanden og bede sammen. En cellegruppe kan være stedet, hvor vi læser/hører bibeltekster/prædikener, læser bøger, synger lovsange, lever med i hinandens liv - også rent praktisk - eller øver os i de såkaldt karismatiske færdigheder – nådegaverne.

Er du interesseret i at være med i en cellegruppe, så kontakt Vibeke Obel, tlf. 5250 4495.

Undervisning

En hverdagsaften med undervisning, hvor vi har mere tid til at fordybe os i et emne. Nogle gange inviterer vi undervisere udefra, andre gange er det folk fra menigheden, der er på.

Find næste møde i kalenderen.