Tiltag og restriktioner i forhold til COVID-19

OPDATERET 29. OKTOBER 2020

I forbindelse med statsministerens pressemøde i fredags blev en række nye tiltag mod COVID-19-smitte præsenteret. Som udgangspunkt gælder de nuværende regler og retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund fortsat. Gudstjenester og andre aktiviteter med et menighedsfremmende formål må fortsat afvikles som hidtil, naturligvis med overholdelse af de gældende arealkrav og afstandskrav og med fokus på hygiejne og udluftning. I kirkebygninger gælder forsamlingsforbuddet på 50 personer IKKE, derimod må vi fortsat være 120 i kirkesalen. Til gengæld gælder forsamlingsforbuddet på max 10 personer på kirkens udendørsarealer og parkeringspladsen.

Alle aktiviteter skal også overholde de gældende krav om brug af mundbind i lokaler med offentlig adgang. Det betyder, at alle deltagere på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir når de går ind og ud af kirkebygningen, samt når de bevæger sig rundt i lokalerne. Mundbindet må tages af når man sidder på sin plads.

Vi gør, hvad vi kan for, at gudstjenesten skal være et sikkert sted at mødes for alle. Derfor vil vi fremover også livestreame gudstjenesterne i det omfang, det er muligt. Der vil fortsat være ”corona-værter”, som henviser jer til jeres plads, så afstandskravet bliver overholdt. Efter gudstjenesten vil terrassedørene bliver åbnet, så man kan gå ud af dem, så tag gerne jeres overtøj med ind i kirkesalen, så der ikke opstår kø i garderoben.