Dokument vedr. ægteskab

Fremlagt af Ledergruppen på årsmøde i Vejle Oasekirke d. 13. juni 2020:

Ægteskab

Ægteskabet som en del af Guds skabelse

I Vejle Oasekirke ser vi ægteskabet mellem en mand og en kvinde som en pagt - en af Gud indstiftet skabelsesordning.

Hvad så i praksis?

I Vejle Oasekirke

- vil vi værne om ægteskabet og fremme det. Vi vil tilbyde kurser, mulighed for terapi og andre værktøjer, som udruster til livet i ægteskabet. Det er en værdi for os, at ægtepar, som er under pres i samlivet, kan finde hjælp i menigheden.

- vil vi støtte op omkring ægtepar som vælger at blive skilt og tilbyde hjælp ind i den svære situation. Det er en værdi for os at vise omsorg i livskriser.

- vil vi være opmærksomme omkring varetagelse af opgaver og tjenester i menigheden, når man er i en livskrise. Det er en værdi for os, at vi ønsker at passe på den der er ramt og på menigheden.

- vælger vi at fritstille det enkelte medlem i menigheden i holdning til skilsmisse og evt. at blive gift igen. Det betyder, at man med god samvittighed kan have den holdning, som man er nået frem til, samtidig med at man må respektere at andre kan have en anden holdning. Det er en værdi for os at være rummelige og gå kærlighedens vej med hinanden.

- vælger vi at bakke op om dem som ønsker at blive gift, da det er vor tids ramme og orden omkring pagten mellem mand og kvinde, og vi kan ikke velsigne en samboende livsstil og/eller det seksuelle samliv før ægteskab.

- kan man blive viet, hvis den ene part er medlem af menigheden eller bliver optaget som medlem i forbindelse med vielsen.  Forud for vielsen skal parret deltage i et parkursus.

- er det op til præsten at lave aftaler og afgørelser vedr. vielser evt. i samråd med menighedens tilsynsførende.

- følger vi den praksis og de tanker om ægteskab, skilsmisse og mulighed for at blive gift igen, som fremgår af Dansk Oases dokument: ”Ægteskab, skilsmisse og gengiftning – et Oase dokument.