Kommende arrangementer

Søndag den 5. april kl. 15:00
Familiegudstjeneste

Fredag den 10. april kl. 10:00
Langfredagsgudstjeneste

Søndag den 12. april kl. 10:00
Påskegudstjeneste

Onsdag den 15. april kl. 15:30
Åben kirke fra kl 15.30. Ved spisning tilmelding til Ulla senest søndag.

Kalender

Seneste prædikener

Abonner på podcast feed, åbn i iTunes her.

Cellegrupper

I Vejle Oasekirke er vi mennesker på vej - sammen. Derfor mødes vi også i mindre grupper. I cellegrupperne kan vi støtte og opmuntre hinanden i livet med Gud og i efterfølgelsen af Jesus. Vi kan være mennesker på vej - sammen. Målet er at bygge disciplende fællesskaber, hvor vi sammen går fremad, og hvor vi kan vokse, udvikle os og være i bevægelse - åndeligt og menneskeligt.

Der er grundlæggende 3 vigtige dimensioner i fællesskabsgrupperne: OP, IND og UD (TREKANTEN):

Op

Vejle Oasekirke består af "levende sten" (1. Peters brev 2) - og vi er kirke, der hvor vi mødes. I cellegrupperne ønsker vi at skabe et rum, hvor Gud kan komme til og tale til os - og hvor vi kan være sammen med Ham. Konkret giver dette sig bl.a. udslag i bøn, bibellæsning, profeti, lovsang, undervisning mv. I cellegrupperne kan vi dele vores tro og praktisere troen i fællesskab, og vi kan udvikle os og øve os i at bruge de åndelige gaver.

Ind

I cellegrupperne kan vi engangere os og tage del i hinandens liv. Vi kan støtte hinanden og være opmærksomme på hinanden. Vi går sammen, vi deler liv, og vi giver og modtager det, Gud har betroet os. Vi opmuntrer hinanden, taler sandhed og liv til hinanden og beder for hinanden. Kærlighed, omsorg og fællesskab er væsentlige nøgleord.

Ud

Det er vores mål, at livet og væksten i cellegrupperne skal blive flere til del, og at cellegrupperne også vokser og deler sig på den måde, Gud leder os til det. I cellegrupperne ønsker vi derfor også at rette blikket udad og bede for mennesker og behov, Gud lægger os på hjerte. Vi ønsker at være inviterende og række ud sammen for at give livet med Gud videre til flere. Målet er at være et åbent fællesskab, hvor nye medvandrere til stadighed er velkomne til at slutte sig til.

Hvis du gerne vil med i en cellegruppe kan du kontakte vores præst, Arne Lund Sørensen.