Kommende arrangementer

Søndag den 5. april kl. 15:00
Familiegudstjeneste

Fredag den 10. april kl. 10:00
Langfredagsgudstjeneste

Søndag den 12. april kl. 10:00
Påskegudstjeneste

Onsdag den 15. april kl. 15:30
Åben kirke fra kl 15.30. Ved spisning tilmelding til Ulla senest søndag.

Kalender

Seneste prædikener

Abonner på podcast feed, åbn i iTunes her.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en frimenighed?

En evangelisk-luthersk frimenighed (som Vejle Oasekirke) er en kirke, der bygger på det samme teologiske grundlag som Folkekirken. Som frimenighed er vi dog uafhængige af Folkekirken og dermed også af staten. Derfor kan vi f.eks. selv beslutte, hvordan vi holder gudstjeneste.

Når man melder sig ind i Vejle Frimenighed, kan man samtidig melde sig ud af Folkekirken (hvis man er medlem der) og spare kirkeskatten. Som frimenighed får vi ikke noget økonomisk tilskud fra staten - økonomien baserer sig udelukkende på frivillige gaver fra medlemmerne.

Se også Wikipedias beskrivelse.

Hvordan bliver jeg medlem af Vejle Oasekirke?

Når man i en periode har været med ved gudstjenesterne og de øvrige arrangementer i Vejle Oasekirke kan man søge om at blive optaget som medlem ved at kontakte formanden eller præsten.

I forbindelse med indmeldelsen mødes man med formanden eller præsten og en mere fra lederskabet og taler om forventninger, menighedens formål og grundlag etc. Der skal endvidere underskrives en indmeldelsesblanket.

Er man ikke tidligere døbt og oplært i den kristne tro, bliver man døbt ved en af vores gudstjenester og det aftales nærmere, hvordan oplæringen i den kristne tro skal foregå.

I vores vedtægter står der mere om medlemskab i §3.2 - 3.5.

Hvordan bliver man døbt i Vejle Oasekirke?

Inden et barn er 6 måneder gammel skal barnet navngives jvf. navneloven. Navngivningen sker på Borger.dk, hvor navngivningsblanket udfyldes.Som medlem af Vejle Oasekirke kan man få sit barn døbt ved en af menighedens gudstjenester. I forbindelse med dåben udstedes et dåbsbevis som afleveres på
kirkekontoret i bopælssognet, som tilføjer dåben i den officielle registrering af barnet.

Inden dåben mødes man til en samtale med præsten. I forbindelse med dåben forpligter forældre og faddere sig til at oplære barnet i den kristne tro - med støtte fra resten af menigheden.

Voksne, som kommer til tro og ønsker at blive medlemmer af Vejle Oasekirke, døbes ligeledes ved en gudstjeneste, hvis de ikke tidligere er døbt.

Kan jeg få mit barn konfirmeret i Vejle Oasekirke?

Når man skal konfirmeres, anbefaler vi i Vejle Oasekirke, at man tager selve undervisningen gennem Dansk Oase, der afholder konfirmandlejre for menighederne i menighedsnetværket. Konceptet hedder KonfiOase - se mere her. KonfiOase består af tre weekender, hvor der undervises i den kristne tro. Her møder konfirmanderne unge fra andre menigheder, og der er tid til fællesskab og hygge. Der suppleres med en mere individuel oplæring i menighedens regi.

Herefter kan man blive konfirmeret ved en gudstjeneste i Vejle Oasekirke. Forud for gudstjenesten mødes man sammen med sine forældre med præsten.

Der kan dog også være mulighed for at tage undervisningen på andre måder forud for konfirmationen i Vejle Oasekirke - f.eks på en anden konfirmandlejr.

Vi vil giftes - hvordan det?

Som en lille nystartet menighed har vi ikke nogen vielsesmyndighed - men vi kan søge om det fra gang til gang. Ansøgningsproceduren er dog lidt kompliceret, og vi anbefaler derfor medlemmerne af vores kirke, at de lader selve den juridiske del af vielsen foretage af den borgerlige vielsesmyndighed på rådhuset, og at vi derefter afholder en såkaldt velsignelse af borgerligt indgået ægteskab i vores menighed. Denne handling ligner til forveksling den almindelige kirkelige vielseshandling, bortset fra at tilspørgelsen har fundet sted.

Hvordan med begravelser i Vejle Oasekirke?

Indberetning af dødsfald sker normalt af den læge som udsteder dødsattesten. Anmodning om begravelse kan foretages på Borger.dk eller med hjælp fra begravelsesmyndigheden, som er kirkekontoret i bopælssognet

Når vi skal holde begravelse i Vejle Oasekirke foregår det stort set som i Folkekirken - samtidig med at vi kan sætte vores eget præg på højtideligheden i vores kirke. Herefter bliver man begravet/ urnen nedsat på en almindelig kirkegård. Hvis man ikke er medlem af Folkekirken, koster det lidt mere at få et gravsted, få gravstedet passet osv. alt efter hvilken kirkegård der er tale om. Vejle Oasekirke har oprettet en begravelsefond til medlemmerne, som yder et tilskud på pt 10.000 kr til at dække størstedelen af merprisen.

Hjælp til det praktiske kan købes af en bedemand, f.eks Bente Lorenzen, som vi kan anbefale (se www.vejle-begravelsesforretning.dk). Hun svarer også gerne på diverse spørgsmål vedr. begravelser (tlf. 7572 3646)