Kommende arrangementer

Søndag den 5. april kl. 15:00
Familiegudstjeneste

Fredag den 10. april kl. 10:00
Langfredagsgudstjeneste

Søndag den 12. april kl. 10:00
Påskegudstjeneste

Onsdag den 15. april kl. 15:30
Åben kirke fra kl 15.30. Ved spisning tilmelding til Ulla senest søndag.

Kalender

Seneste prædikener

Abonner på podcast feed, åbn i iTunes her.

Økonomi

Vejle Oasekirke økonomi er baseret på frivillige gaver. Gaver kan gives via overførsel til kirkens konto:

Reg. nr. 9570 
Kontonummer
11490344

Ved indbetaling af gaver via overførsel til kirkens konto, skriv gerne følgende tekst ”Gave fra <eget navn>”..

Vejle Oasekirke er fradragsberettiget efter ligningslovens § 8 og § 12 A, hvilket betyder at man kan trække sin gave fra i skat.

I 2017 kan man få fradrag for op til 15.600 kr via § 8. For ægtepar gælder, at hver ægtefælle kan trække op til 15.600 kr. fra på selvangivelsen, hvis de hver især giver via § 8

Et gavebrev (§ 12) er retsligt bindende i 10 år og tillader fradrag op til 15% af ens indkomst. Et gavebrev kan være på et fast årligt beløb eller en fast procentsats af ens bruttoindkomst eller skattepligtige indkomst.

Det er Vejle Oasekirke, som skal opgive indbetalte gaver til SKAT. For at kunne få skattefradrag for gaver til Vejle Oasekirke er det derfor nødvendigt at opgive både ens navn og CPR nr. til Vejle Oasekirke. Fradragsberettigede gaver (både gaver efter §8A og §12 stk. 3) vil herefter fremgå af rubrik 55 på årsopgørelsen fra SKAT.